Анонимно рецензиране

Рецензирането се осъществява от Борд на анонимните рецензенти, в който Редколегията е привлякла утвърдени учени от различни области на историята и археологията. Осъществява се външно двойно анонимно рецензиране на всяка от постъпилите статии.

Редакционната колегия има право да отхвърля тези от предложените за публикуване материали, които не са в съответствие с целите на списанието, неговите етични правила и не отговарят на изискванията за публикуване.