Полезни връзки

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” https://uni-plovdiv.bg/

Философско-исторически факултет към ПУ ”Паисий Хилендарски” https://logos.uni-plovdiv.net/

Катедра “История и археология” към ФИФ на ПУ ”Паисий Хилендарски” https://logos.uni-plovdiv.net/departments/history

Фейсбук страница на катедра “История и археология” https://www.facebook.com/hist.arh.pu/

Електронна поща на списание “Пловдивски исторически форум” piforum@abv.bg